ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ ย้ำให้ความสำคัญแก้ปัญหา ‘มลพิษอากาศภาคเหนือ’ อย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ ย้ำให้ความสำคัญแก้ปัญหา มลพิษอากาศภาคเหนือ จากฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนือ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน พร้อมรับฟังข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ขอบคุณข้อแนะนำจากสภาลมหายใจเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ถึงคณะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง 15 ปี มลพิษอากาศฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนือ ปี 2564 ต้องมีความก้าวหน้าที่จับต้องได้ ว่ารัฐบาลขอขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและติดตามความก้าวหน้าของการแก้ปัญหา มลพิษอากาศภาคเหนือ และคอยสอดส่องการแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และเพื่อสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลมีความพยายามมาตลอดในการแก้ปัญหาปัญหา มลพิษอากาศภาคเหนือ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหา มลพิษอากาศฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาดังกล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าเรื่องดังกล่าวทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อกระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาผลกระทบของระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

“รัฐบาลขอบคุณ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรประชาสังคมที่รณรงค์เคลื่อนไหวเพื่ออากาศสะอาด แต่การแก้ปัญหามลพิษอากาศภาคเหนือหรือการจัดการเรื่องนี้ จะทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกัน  เชื่อว่าหลังจากนี้การแก้ปัญหาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

โดยวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกต้นไม้และรับฟังการถอดบทเรียนปฏิบัติการแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเข้าไปรับฟัง การแก้ปัญหามลพิษอากาศภาคเหนือ ที่ผ่านมา พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคต รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอทุกด้าน จากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนือให้เบาบางลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้มงวดและสั่งการให้เร่งดำเนินการมาตลอด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลตระหนักเสมอในความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา มลพิษอากาศภาคเหนือ ที่เกิดขึ้น จะดำเนินการเฉพาะระดับจังหวัดหรือระดับภาคอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ในส่วนของรัฐบาลได้มีการลงพื้นที่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหามาตลอด รัฐบาลยังเชื่อว่ามีการบูรณาการการทำงานในระดับหนึ่ง และเชื่อว่าถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงกัน และคอยตรวจสอบดูแลการทำเผาป่าทำลาย ที่เป็นต้นเหตุของฝุ่นละออง จะทำให้ปัญหามลพิษอากาศคลี่คลายในที่สุด

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight