ดูหนังออนไลน์
Business

‘สหภาพฯ ออมสิน’ ร้องคลังขอ ‘เบี้ยตรากตรำ’ อ้างช่วยเยียวยา 5 พันไม่ได้พัก

“สหภาพฯ ออมสิน” ยื่นหนังสือถึง “อุตตม” ขอ “เบี้ยตรากตรำ” 2 เท่าของเงินเดือน อ้างช่วยกระทรวงคลังแจกเงินเยียวยาไม่ได้พัก แถมเสี่ยงไวรัสโควิด-19

วันนี้ (18 พ.ค.) นายปริญญา เนียมปูน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน และกรรมการสหภาพฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยตรากตรำ) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ซึ่งได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังออกมาเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สหภาพฯ ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงภารกิจต่างๆ ที่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ต้องให้บริการประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติของธนาคาร และยังสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จากการที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จึงได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเบี้ยตรากตรำจำนวน 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในการทำงานต่อไป

“การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้บริการประชาชนที่นอกเหนือจากภารกิจตามปกติของธนาคารออมสิน ซึ่งส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินต้องอยู่ปฏิบัติงานที่สำนักงานจนมืดค่ำ มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง เพราะต้องมากปฏิบิตงานในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) และยังสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จากการที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สาขาของธนาคารออมสินจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรการดูและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยตรากตรำ) จำนวน 2 เท่าของเงินเดือนที่นอกเหนือจากโบนัสประจำปี ให้พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินต่อไป”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team