ดูหนังออนไลน์
Business

‘กพท.’ เปลี่ยนใจ! ยังไม่เปิด ‘สนามบินภูเก็ต’ พรุ่งนี้ เหตุเสี่ยงไวรัส“กพท.” กลับลำกลางอากาศ สั่งปิด “สนามบินภูเก็ต” ต่อ จากเดิมให้เปิดได้วันพรุ่งนี้ (16 พ.ค.) เหตุยังเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ดับฝัน “นกแอร์-ไทยเวียตเจ็ท” 

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า วันนี้ (15 พ.ค.) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3)

โดยระบุว่าตามที่ได้มีประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.) กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปนั้น

แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อีก

ดังนั้น ผู้อำนวยการ กพท. โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.ท. เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

2.รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ รวมถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานดังกล่าวเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ให้เป็นไปตามประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า กพท ได้สั่งเลื่อนการเปิดสนามบินภูเก็ตออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากก่อนหน้าที่ประกาศให้เปิดให้บริการวันที่ 16 พฤษภาคม เนื่องจากมองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากเปิดให้บริการอาจทำให้การแพร่ระบาดหนักมากขึ้นในกลุ่มคนเดินทางและนักท่องเที่ยว เบื้องต้นตนได้แจ้งไปยังสายการบินไทยเวียตเจ็ท และสายการบินนกแอร์ให้ชะลอการเปิดให้บริการแล้ว

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE