Sme

อาลีบาบา เปิดแผน ‘แก้จน’ ตั้งวิทยาลัยสตรีมมิ่ง 100 หมู่บ้าน

อาลีบาบา (Alibaba) ยักษ์ใหญ่วงการอีคอมเมิร์ซจีน เปิดตัวแผนขจัดความยากจน “สปริง ธันเดอร์” (Poverty Relief Spring Thunder Initiative) หรือ “อัสนีวสันต์” เพื่อต่อสู้กับความยากจนในพื้นที่ชนบทของประเทศจีน

ทั้งนี้ อาลีบาบาจะก่อตั้ง “วิทยาลัยไลฟ์สตรีมมิง” ระดับหมู่บ้าน (Village Livestreaming Colleges) จำนวน 100 แห่ง เพื่อสร้างทีมเกษตรกรนักไลฟ์สตรีมมิงหรือไลฟ์สด จำนวน 100,000 คน พร้อมฐานการเกษตรดิจิทัล และแบรนด์สินค้าการเกษตร 50 แบรนด์ รวมถึงสร้าง “หมู่บ้านพนักงานจัดส่ง” จำนวน 100 แห่ง เพื่อสร้างงานในอำเภอยากไร้มากกว่า 1 แสนอัตรา

นอกจากนั้นอาลีบาบาจะส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสไปยังอำเภอยากไร้ เพื่อช่วยประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาลีบาบามุ่งพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเขตชนบทของจีน โดยเมื่อปี 2562 อำเภอยากไร้ทั้งหมด 832 แห่ง จำหน่ายสินค้าการเกษตรผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบา และมียอดจำหน่ายสูงถึง 9.74 หมื่นล้านหยวน หรือราว 4.4 แสนล้านบาท

ขณะที่แผนถ่ายทอดสดระดับหมู่บ้าน (Village Broadcasting Plan) ของอาลีบาบา ได้จัดการไลฟ์สดมากกว่า 1.6 ล้านครั้งในปี 2562 ครอบคลุมภูมิภาคระดับอำเภอราว 2,200 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 อาลีบาบาได้ก่อตั้งกองทุนบรรเทาความยากจน มูลค่า 1 หมื่นล้านหยวน หรือราว 4.5 หมื่นล้านบาท) เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในเขตชนบทของจีน มุ่งเน้นโครงการด้านสาธารณสุข การศึกษา การเสริมพลังหญิง อีคอมเมิร์ซ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ที่มา : xinhuathai

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team