ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นพ.ยง’ ไขข้อสงสัย ‘วัคซีน BCG’ ป้องกันโควิดได้จริงหรือ?

“นพ.ยง” ไขข้อสงสัย “วัคซีน BCG” ป้องกันวัณโรคสามารถป้องกัน “โควิด” ได้จริงหรือ?

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “โควิด 19 วัคซีนวัณโรค BCG เมื่อแรกเกิด ป้องกันโรคได้จริงหรือ”

มีการพูดกันมากว่า คนทางแถบเอเชียได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคแรกเกิด ติดเชื้อ โควิด 19 น้อยกว่าคนทางยุโรป ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคเมื่อแรกเกิด จึงมีข้อสมมติฐานว่า “วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค” ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

จากการศึกษาที่อิสราเอล เป็นประเทศที่ให้วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด มาจนถึงปี 1982 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการให้อีก เมื่อเปรียบเทียบประชากรย้อนขึ้นไป 3 ปี กับประชากรลงมา 3 ปี คือประชากรที่เกิดก่อนและหลังปี 1982 เมื่อเปรียบเทียบอายุแล้วจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน และดูอัตราการติดเชื้อโควิดพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อ โควิด 11.7%
ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อโควิดจำนวน 10.4% และมีความรุนแรงเสียชีวิตกลุ่มละ 1 คน

จากข้อมูลดังกล่าว ได้ลบล้างความเชื่อที่ว่า การให้วัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดอย่างที่ประเทศไทยที่ให้กับทารกแรกเกิด ไม่มีผลในการป้องกันโควิด

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK