ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มศว. จัดงบ 200 ล้าน งัดมาตรการเยียวยานักศึกษา ลดผลกระทบโควิด

มศว. จัดงบกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก “PRswu” ถึงมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มีนโยบายในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มศว. พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิต ในเรื่องการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

 

การช่วยเหลือและเยียวยาด้านการเงิน

  • คืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต ทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท) ดังนี้

– คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562 ให้ร้อยละ 10

– ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ร้อยละ 10

– ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ร้อยละ 10

– ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ค่าหอพัก

– คืนค่าหอพัก ในกรณีที่นิสิตกลับบ้านในช่วงหยุด Covid 19

– ลดค่าหอพักปีการศึกษา 2563

จัดตั้งกองทุนการศึกษาและเยียวยานิสิต

– จัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีปัญหา ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

– ให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

สำหรับรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT