ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นักวิจัยอิสราเอลพัฒนาชุดทดสอบ ‘โควิด-19’ ทางลมหายใจ

มหาวิทยาลัยเบน-กูเรียน (BGU) รายงานว่า นักวิจัยชาวอิสราเอลได้พัฒนาชุดทดสอบโควิด-19 ทางกายภาพผ่านทางลมหายใจ โดยให้ผลลัพธ์ภายใน 1 นาที

ในปัจจุบัน วิธีทางชีววิทยาส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน และยังมีขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนเพื่อย้ายตัวอย่างที่อ่อนไหว และแพร่เชื้อได้ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ

แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ตาม วิธีการทางกายภาพใหม่ที่พัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเบน-กูเรียน ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วด้วยวิธีการง่ายดาย และมีความแม่นยำสูง

ผู้พัฒนาคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่ละครั้งจะไม่เกิน 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,605 บาท)

มหาวิทยาลัยเบน-กูเรียนและกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลร่วมดำเนินการทดลองวิธีการใหม่ทางคลินิกใน 120 ตัวอย่าง และผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าประสบความสำเร็จมากกว่า 90%

วิธีการใหม่นี้ใช้ระบบไฟฟ้าเชิงแสง (electro-optic) ประกอบด้วยชุดทดสอบขนาดเล็กประมาณ 7 เซนติเมตรพร้อมหลอดเป่าและแคปซูลที่บรรจุชิปอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาอย่างละเอียด

ขั้นแรก ตัวอย่างทดสอบจะถูกรวบรวมโดยการหายใจออกธรรมดาแล้วมายึดติดกับเซ็นเซอร์ จากนั้นชิปทั้งหมดจะทำงานในระบบสแกนตัวอย่างและส่งผลลัพธ์เพียง 20 วินาทีหลังเริ่มการสแกน

นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสำรองผลลัพธ์ไปยังฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเส้นทางไวรัส รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญและการรักษาผู้ป่วย

ชุดทดสอบดังกล่าวอาจช่วยทำการทดสอบบริเวณทางเข้าสนามบิน โรงงาน และบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งยังช่วยให้ประเทศต่างๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนให้กลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

 

The Bangkok Insight Editorial Team