ดูหนังออนไลน์
Business

ระวังภัยโซเชียล ใช้รางวัลล่อ ฉกข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธปท.ออกโรงเตือนห้ามแชร์ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนตัว ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือเฟซบุ๊ค หลังพบ มิจฉาชีพ ใช้รางวัล-เงิน ล่อให้เปิดเผยข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งเตือน โดยระบุว่า ให้ประชาชนระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและใช้ประกอบการทำธุรกรรมการเงิน ทั้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝาก รวมถึง ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวัน เดือน ปีเกิด

ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่มิจฉาชีพ จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบ อาจเกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลได้ โดยเฉพาะการเปิดเผยบนเฟซบุ๊ก ที่มีคนเห็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปใช้แอบอ้างทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การถอนเงินออกจากบัญชี หรือถูกแอบอ้างเป็นบุคคลดังกล่าวเพื่อทำธุรกรรมทุจริต

สำหรับการหลอกลวงให้บอกข้อมูลส่วนตัว ทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งที่เกิดบ่อยครั้ง เป็นการใช้ของรางวัลหรือผลประโยชน์เป็นตัวล่อ หากไม่แน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้โดยการเช็คไปยังผู้ขอข้อมูลว่ามีตัวตนชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ หรือสอบถามไปยังหน่วยราชการที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ที่อาจทราบรูปแบบการหลอกลวง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ส่วนผู้ที่นำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้ จนเกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลบุคคลนั้น จะได้รับโทษทางกฎหมาย นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระบุว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team