ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.ยืนยัน ยังไม่ชัดเจน ‘โควิด’ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข ชี้ กรณีนักวิจัยจีนพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในน้ำเชื้อนั้น แค่การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น ยังต้องลงลึกในรายละเอียดไปอีก ย้ำยังไม่เคยพบการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่แนะป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เพิ่งหายป่วยโควิด 30 วัน เพราะยังมีความเสี่ยง

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลการศึกษาในประเทศจีน ที่พบไวรัสโควิด-19 ในน้ำเชื้อของผู้ชายที่ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาหายแล้วว่า กข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลการศึกษาของประเทศจีน ยังไม่ชัดเจนในผลการวิจัยว่าสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ข้อมูลนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้ อีกทั้งไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีชีวิตอยู่ (viable virus) หรือไม่ ขณะเดียวกันการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น ก็ยังไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในน้ำเชื้อด้วย และที่ผ่านมาไวรัสสายพันธุ์อื่นในกลุ่มโคโรนาก็ไม่มีรายงานว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีผลยืนยันว่าพบเชื้อโควิด 19 ในน้ำเชื้อ รวมถึงการติดโรคผ่านทางนี้

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการแพร่กระจายเชื้อตามปกติที่ผ่านทางฝอยละออง และการสัมผัสของเชื้อนี้ในคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด- 19 ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสใกล้ชิดกันเป็นเวลา 30 วันนับจากที่เริ่มแสดงอาการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจากการกอดหรือจูบได้ หรือใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งถือเป็นการป้องกันที่ดี ทั้งยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

นพ.วีรวัฒน์กล่าวอีกว่า สำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 มีช่องทางติดต่อหลักคือ ฝอยละอองจากการไอ จาม หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง แต่สามารถป้องกันตัวเองและป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ คือ

  • ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%
  • หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร) โดยเฉพาะกับคนที่มีอาการป่วย
  • หากรู้สึกไม่สบาย ควรอยู่บ้าน และกักตัวเองให้ห่างจากคนอื่นในบ้าน
  • ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน

นอกจากนี้ ทั้งการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อโควิด 19 ต้องไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ หากเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างถูกวิธี ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team