ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในนิวยอร์กทะลุ 3.4 แสนคน เร่งหาสาเหตุเด็กป่วยโรคประหลาด!

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในรัฐและนครนิวยอร์ก ตามที่ประมวลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ดังนี้

1. การแถลงข่าวของนาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นับจนถึง 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาสหรัฐฯ) รัฐ/ นครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 343,705 คน โดยแบ่งเป็นในรัฐนิวยอร์กจำนวน 152,385 คน และนครนิวยอร์ก จำนวน 191,320 คน ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐ และเสียชีวิต จำนวน 21,278 คน

– จากผลตรวจทดสอบภูมิคุ้มกันพบว่า frontline workers รวม จนท. ตำรวจ บุคลากรการแพทย์ มีอัตราติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่ำกว่าประชากรทั่วไป ซึ่งถือเป็นข่าวดี

– Department of Health รัฐนิวยอร์ก อยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีผู้ป่วยเด็กอายุในช่วง 5-14 ปี จำนวน 102 คนที่มีอาการคล้ายกับโรค Kawasaki หรืออาการแพ้สารพิษ โดย (1) 60% ของผู้ป่วยเด็กจำนวนนี้ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ 40% มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (2) 70% ของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้ารับการรักษาใน ICU และ 19% ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และ (3) 43% ของผู้ป่วยเด็กจำนวนนี้ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

2. พัฒนาการอื่น

นครนิวยอร์ก

2.1 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 นาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงข่าว ดังนี้

  1. ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ สำหรับร่างกรอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถือเป็น ‘game changer’ ของนครนิวยอร์ก เนื่องจากนครนิวยอร์กไม่สามารถดำเนินการต่อสู้กับโรคระบาดได้เพียงลำพัง โดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้จัดสรรเงิน จำนวน 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนครนิวยอร์กในระยะเวลา 2 ปี และจำนวน 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรัฐนิวยอร์ก อย่างไรก็ดี นครนิวยอร์กประสงค์จะได้รับ clear commitment จากรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื่องดังกล่าว
  2. ขณะนี้ พบผู้ป่วยเด็กที่มีอาการยืนยันของ multi-system inflammatory syndrome จำนวน 82 คนในนครนิวยอร์ก ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในจำนวนนี้ มี 53 คนที่ตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน
  3. จะขยายแนวคิดริเริ่ม ‘open street’ เพื่อช่วยในเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมสำหรับคนเดินถนนทั่วไป โดยจะเพิ่มความยาวของถนนอีก 12 ไมล์ (จากเดิม 9 ไมล์) นับตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งจะจัดเส้นทางสำหรับรถจักรยานอีก 9.2 ไมล์ในตลอดเดือนพฤษภาคม 2563
  4. จะทบทวน 3 ตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการจัดการกับเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเข้ารับการรักษาในห้อง ICU และจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในภาพรวม แนวโน้มทั้ง 3 ตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่นครนิวยอร์กตั้งไว้ก็ตาม
  5. หวังว่าจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนในนครนิวยอร์กได้ในเดือน ก.ย. 2563 ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และมีปัจจัยเสี่ยงของอาการ multi-system inflammatory syndrome ที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัส COVID-19

เขตอาณา

2.2 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 นาย Phil Murphy ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์แถลงข่าว ดังนี้ (1) อนุญาตให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มในยานพาหนะคันเดียวกันได้ในกรณีเข้าชม drive-in movies หรือเข้าร่วมพิธีทางศาสนา โดยไม่ถือเป็นการละเมิดคำสั่งของรัฐในเรื่องการห้ามชุมนุม หากประชาชนไม่ลงจากรถ อย่างไรก็ดี รัฐนิวเจอร์ซีย์ยังคงคำสั่งห้ามการชุมนุม/ รวมตัวของประชาชน และขอให้ประชาชนอยู่ในเคหะสถานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (2) การจัดเก็บรายได้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ลดลงเกือบ 60% หรือประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงได้เรียกร้องรัฐบาลกลางสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อรัฐ มิฉะนั้น รัฐจำเป็นต้องปลด จนท. และพนักงานลง

2.3 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 นาง Judith Persichili คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้แถลงว่า พบผู้ป่วยเด็ก (อายุ 3-18 ปี) ที่มีอาการ multi-system inflammatory syndrome จำนวน 18 คน โดยในจำนวนนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 4 คน

3. สกญ. ขอนำส่ง infographic สรุปสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. สถานะ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. มา ณ ที่นี้

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK