ดูหนังออนไลน์
Business

‘ค่ายมิตซูบิชิ’ ทนพิษไม่ไหว เปิดเออรี่รีไทร์ จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน

“ค่ายมิตซูบิชิ” ทนพิษไวรัสไม่ไหว เปิดโครงการเออรี่รีไทร์ จ่ายชดเชยพนักงานสูงสุด 35 เดือน พร้อมจัดโปรแกรมฝึกอาชีพ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซูบิชิ ได้ประกาศโครงการสมัครใจจาก (Early Retired) เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลง

สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 54 ปีบริบูรณ์ ส่วนพนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2563 จะไม่มีสิทธิ โดยเงินช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับอายุพนักงานและอายุการทำงาน

เช่น พนักงานอายุ 27-39 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 8 เดือน อายุงาน 3-5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 11 เดือน จนถึงกลุ่มที่อายุงาน 20-24 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 25 เดือนพนักงานอายุ 40-44 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 9 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 30 เดือน ฯลฯ

พนักงานที่อายุ 45-50 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 12 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 33 เดือน พนักงานอายุ 51-54 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 17 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 35 เดือน เป็นต้น

ทั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ บริษัทยังได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่ฟรี โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, ชลบุรี และกรุงเทพฯ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team