ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นทะลุ 1.6 หมื่นคน ‘โตเกียว’ สูงสุด!!

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ที่ 16,049 คน เพิ่มขึ้น 81 คน กรุงโตเกียวสูงสุด 4,987 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,049 คน (เพิ่มขึ้น 81 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 678 คน (เพิ่มขึ้น 21 คนจากวันก่อนหน้า)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. กรุงโตเกียว 4,987 คน
  2. จังหวัดโอซากา 1,750 คน
  3. จังหวัดคานากาวะ 1,191 คน
  4. จังหวัดฮอกไกโด 979 คน
  5. จังหวัดไซตามะ 967 คน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 28 คน ซึ่งถือเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 40 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 13 คน และอีก 15 คน เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่จากการรับประทานอาหารร่วมกัน

ขณะนี้ จังหวัดฮอกไกโดมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 4 แทนที่จังหวัดไซตามะ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดฮอกไกโด 13 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองซัปโปโร 10 คน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด 40 แห่งทั่วญี่ปุ่น ประชุมผ่าน Internet และได้เสนอมาตรการให้รัฐบาลพิจารณาประกาศใช้ภายหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 อาทิ
(1) ขอให้คงมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(2) กำหนดบทลงโทษสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
(3) ขอให้เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือให้แก่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก เพื่อนำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ขอความช่วยเหลือด้านการเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานสถานพยาบาล และขอให้เพิ่มการตรวจ PCR
ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดระลอก 2 และ 3 ที่จะตามมา โดยนาย YOSHIMURA ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา เสนอให้รัฐบาลกลางจัดตั้งศูนย์ ICU ผู้ติดเชื้อโควิดที่เขตเมืองหลวงและปริมณฑล 1 แห่ง และแถบคันไซ 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักไว้ก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอกต่อไป

นายกรัฐมนตรีอาเบะเปิดเผยต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณประจำวุฒิสภาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ว่า กำลังพิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือการคงการจ้างงานจากปัจจุบันที่วันละ 8,330 เยน เป็น 15,000 เยน ทั้งนี้ หากจะมีการปรับเพิ่มจริง นายกรัฐมนตรีอาเบะจะประกาศรายละเอียดในโอกาสเดียวกับการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK