ดูหนังออนไลน์
Business

ราคา ‘ปาล์ม’ เริ่มทรุด ‘พาณิชย์’ เคาะจ่ายเงินชดเชย 0.97 บาทต่อกิโลฯ

“พาณิชย์” เคาะชดเชย “ปาล์ม” งวดที่ 6 กิโลฯ ละ 0.97 บาท หลังราคากลับอ่อนตัวอีกครั้ง เตรียมจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 15 พ.ค. นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ได้พิจารณาราคาตลาดอ้างอิงเฉลี่ยวันที่ 28 มีนาคม-11 พฤษภาคม 2563 สำหรับผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมันที่ 18% มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.03 บาท ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท โดยจะจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ กิโลกรัม ละ 0.97 บาท และจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายไปเพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง หลังราคาตกต่ำ

โดยผลการจ่ายชดเชยส่วนต่างงวดที่ 6 นี้ เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง 0.97 บาท คูณด้วย 25 ไร่ คูณ 363.25 กิโลกรัม เท่ากับจะได้รับเงินส่วนต่าง 8,808.8125 บาท ส่วนตัวเลข 363.25 กิโลกรัม หารมาจากจำนวนผลผลิตต่อไร่ที่กำหนดไว้ที่ 2,906 กิโลกรัมต่อไร่ และหารทั้งสิ้น 8 งวด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาผลปาล์มตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 2 บาทกว่าๆ จึงต้องร่วมมือกันหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมมือกันดึงราคาผลปาล์มให้สูงขึ้น

ซึ่งได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ลานเท โรงงานสกัด และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ ถ้าสูงก็ต้องซื้อสูง ถ้าต่ำ ก็ลดตามสัดส่วน หากผิดข้อตกลง จะมีมาตรการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ทั้งนี้ ยังกำหนดให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มดิบ ทั้งที่ลานเท โรงงานสกัด ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามีการรับซื้อสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในเรื่องนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำชับให้ผู้ว่าฯ ที่อยู่ในจังหวัดที่ปลูกปาล์มดำเนินการตามนี้แล้ว

ส่วนการลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ได้เร่งรัดให้ กฟผ. รับน้ำมันปาล์มดิบในส่วนที่ยังไม่รับมอบอีก 3.7 หมื่นตัน ไปผลิตไฟฟ้าโดยเร็ว ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือของความร่วมมือไปยัง กฟผ.แล้ว ส่วนตนได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เร่งรัดแล้ว ส่วนน้ำมันปาล์มดิบที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เคยมีมติให้รับซื้ออีก 1 แสนตัน ก็ให้เร่งรับซื้อให้ครมตามมติต่อไปด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team