ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ร้านตัดผม’ ไม่ผ่านมาตรฐาน ‘สธ.’ เกินครึ่ง สอบตก ‘บันทึกข้อมูล-คัดกรอง’

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจประเมินร้านตัดผม ทั้งสุขอนามัย เว้นระยะห่าง และความสะอาด ไม่ผ่านเกณฑ์ถึงกว่า 60% ขณะร้านตัดขนสัตว์พบไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 50% อีกทั้งสองกิจการยังสอบตกเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่งสำคัญมากต่อการตามสืบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (13 พ.ค.)  นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ผลการตรวจติดตามในการเปิดกิจการร้านเสริมสวยว่า ได้ติดตามประเมินใน 3 ด้านประกอบด้วย

  1. ด้านสุขอนามัย
  2. การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  3. ด้านความสะอาดทั่วไป

การตรวจสอบร้านตัดผม

  • ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 63.08%
  • ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 27.28%
  • ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 9.74%

การตรวจสอบร้านอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์ หรือรับฝากเลี้ยง

  • ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 53%
  • ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 40%
  • ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 7%

ผลการตรวจสอบที่ออกมา แสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 กิจการสอบตกในด้านการบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ และการคัดกรองพนักงาน/ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โดยร้านเสริมสวยสอบตกในด้านการบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ 53.08% ร้านตัดขนสัตว์สอบตกในด้านการคัดกรองของพนักงานและผู้มารับบริการ 25.97%

อย่างไรก็ตาม การบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการมีความสำคัญต่อการสอบสวนโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงนำโทรศัทพ์มือถือบันทึกภาพและจดชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และวันเวลาในการใช้บริการ ก็สามารถผ่านเกณฑ์นี้ได้แล้ว

ขณะที่ข้อปฏิบัติอื่นๆ ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, การสวมหน้ากากอนามัย และการจัดเตรียมสถานที่ที่ต้องมีจุดล้างมือ และเจลแอลกออฮอล์ล้างมือ สามารถทำได้ดีทั้งหมด

นพ.ดนัย กล่าวด้วยว่า อาจมีการพิจารณาให้ร้านเสริมสวยทั้งชายและหญิง เปิดบริการเต็มระบบ ซึ่งจะให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง ระหว่างนี้ขอให้ผู้ประกอบการ ยึดปฏิบัติตามมาตรการเดิมก่อน ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการโกนหนวด ทำเล็บ และนวดหน้า เนื่องจากมีความเสี่ยงอยู่ ประกอบกับยังมีโรคอื่นๆนอกเหนือจากโควิด-19 ด้วย

สิ่งที่ต้องย้ำเตือนเจ้าของร้านคือ การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จะต้องทำทุกครั้ง หลังมีการใช้งานและผู้ให้บริการ และผู้รับบริการยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team