ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แรงงานเปิด ‘ตู้ปันสุข’ ช่วยคนเดือดร้อน ‘โควิด-19’

วันนี้ (13 พ.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน

ภายในตู้แรงงานปันสุข ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี และหากใครที่ต้องการแบ่งปัน ก็สามารถนำสิ่งของมาเพิ่มเติมในตู้นี้ได้ ภายใต้แนวคิด “หยิบได้แต่พอดี ถ้ามีเอามาแบ่งปัน” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดี และมีความรู้สึกห่วงใยและเห็นใจเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำตู้แรงงานปันสุขขึ้นมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือในการแบ่งปันอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ตู้ดังกล่าวจัดตั้งไว้บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถหยิบไปใช้ได้ และเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาบริจาคตู้นี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด -19 ไปพร้อมกัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team