ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อันตราย จากคลื่นความร้อน ถึงตาย!

เตือนประชาชน! ระวังอันตราย จากคลื่นความร้อน เกิดโรคลมแดด ตะคริวจากความร้อน แนะดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัด ไม่ควรออกกำลังกาย หรือทำงานกลางแดดเป็นเวลานาน

จากสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งทุกภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีอากาศร้อนเพิ่มสูงขึ้น กรมการแพทย์ออกโรงเตือนกลุ่มเสี่ยง เกิดโรคจากคลื่นความร้อน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดด เช่น ออกกำลังกาย ผู้ใช้แรงงาน ก่อสร้าง เกษตรกร

2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและผู้สูงอายุ

3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง

4.คนอ้วน

5.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ

6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า “โรคจากความร้อน” เป็นภาวะผิดปกติในการตอบสนองของร่างกาย ต่อการสัมผัสความร้อนสูงกว่าปกติ และไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติได้ กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อน ได้แก่

คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนจากเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตที่มีความร้อน เช่น โรงงานหล่อหลอมโลหะและอโลหะ โรงงานผลิตเซรามิค การถลุงเหล็ก การทำแก้ว การทำกระเบื้องเคลือบ การทำเหมืองเปิด การสำรวจแร่ น้ำมัน พนักงานดับเพลิง เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานที่มีสภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ

1. มีอุณหภูมิและความชื้นสูง การสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

2. สถานที่ไม่มีการระบายอากาศหรือลมพัด

3. ดื่มน้ำน้อย

4. ทำงานที่ต้องใช้พลังงานมาก

5. สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อไม่ดี

6. ไม่เคยชินกับการทำงานในที่มีอากาศร้อนมาก่อน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า การเจ็บป่วย เนื่องจากความร้อนเกิดขึ้นเมื่อกลไกการระบายความร้อนภายในร่างกายทำงานไม่ถูกต้องตามหน้าที่ ทำงานในที่มีอากาศร้อน หรือได้รับความร้อนโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ เนื่องจากในภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ระบบทำงานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำงานผิดปกติ ระบบการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไม่ได้ ผลที่จะเกิดขึ้น 3 ส่วน ดังนี้

1. ตะคริวจากความร้อน

2. อาการเหนื่อยล้าจากความร้อน ได้แก่ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเปียกชื้น อาจหมดสติ

3. เป็นลมจากความร้อน มีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท ชักหมดสติ และอาจเสียชีวิต

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากความร้อนควรปฏิบัติ ให้ดังนี้

1.ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของความร้อน ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย และการป้องกันอันตรายจากความร้อน

2. จัดให้มีน้ำเย็นและกระตุ้นให้คนงานดื่มน้ำบ่อยๆ ในระหว่างทำงานที่มีอากาศร้อน อย่างน้อยครั้งละ 1 แก้วทุก 20 นาที

3. จัดให้มีช่วงเวลาพักบ่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ และบริเวณที่พักมีสภาพอากาศไม่ร้อน

4.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี

5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง

6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาแฟอีน

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB