ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งแจงสมาชิก เหตุถือหุ้นกู้การบินไทย ชี้เจ้าหนี้มี 2 ทางเลือก

หลังจากโลกโซเชียลเผยแพร่ข้อมูล 74 สหกรณ์  ซื้อหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หากการบินไทยเกิดล้มละลาย สหกรณ์ทั้งหลายอาจได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สมาชิกสหกรณ์หลายสหกรณ์สอบถามข้อมูลการลงทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อยืนยันความมั่นคง  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่เข้าไปลงทุนในการบินไทย

กระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทาง รศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ส่งสารจากประธานสอมธ.ถึงสมาชิกสอมธ.ทุกท่าน โดยได้ชี้แจง 4 ประเด็นเพื่อให้สมาชิกลดความกังวลต่อการสูญเงิน ดังนี้

นพพร ลีปรีชานนท์

1. สอมธ. มีนโยบายไม่ลงทุนในหุ้นสามัญ แต่เลือกลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ระดับ A- เพราะความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะดอกเบี้ย 3-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แบ่งรับทุก 6 เดือน

2. ในกรณีหุ้นกู้การบินไทยนั้นสอมธ. ถืออยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของทุนดำเนินงาน 33,000 ล้านบาท และมีกำหนดไถ่ถอนปีละ 100-200 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราดอกเบี้ย 4.5% และที่ผ่านมา ได้รับผลตอบแทนจากการบินไทยจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา

3. การบินไทยยังมีจุดแข็งในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ ยังมีทางเลือกที่ฟื้นตัวได้ ด้วยการปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆ ปรับโครงสร้างบริหารจัดการด้วยมืออาชีพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ เมื่อพิจารณาข้อมูลฐานะการเงิน ของการบินไทยขณะนี้  พบการบินไทยมีทรัพย์สิน 256,655 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท ซึ่งรวมหนี้ของสหสอมธ. อยู่ด้วย เมื่อมูลค่าทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จึงไม่อยู่ในฐานะตกเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

แต่ในกรณีเลวร้ายที่สุด เมื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สิน มีน้อยกว่าหนี้สินจริง  (ซึ่งรัฐบาลไม่น่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น) เจ้าหนี้มีทางเลือก 2 ทางคือ ฟ้องล้มละลาย หรือให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้สอมธ. มีสิทธิที่ได้รับการชำระตราสารหนี้ ก่อนหนี้ประเภทอื่น อีกทั้ง สอมธ. ในฐานะเจ้าหนี้ มีสิทธิเข้าไปทำแผนฟื้นฟูด้วย เมื่อถึงเวลานั้นสอมธ. ก็จะดูผลประโยชน์สมาชิกอย่างดีที่สุด

4. ขอเรียนสมาชิกทุกท่านว่าสหกรณ์ โครงสร้างบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีคณะที่ปรึกษามืออาชีพ ที่คร่ำหวอดในวงการสหกรณ์ มองเห็นปัญหาต่างๆได้รอบด้าน สอมธ. มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในตราสารการเงิน สัดส่วนในหุ้นกู้บริการการบินไทยมีสัดส่วนแค่ 7 % ของทุนดำเนินการ ขอยืนยันว่าสอมธ.ยังคงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ขอให้ท่านสมาชิกโปรดให้ความเชื่อมั่น สอมธ. ของพวกเราที่ร่วมสร้างกันมา ตลอดเกือบ 50 ปี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight