ดูหนังออนไลน์
Business

กทม. ตีเส้นเว้นระยะห่าง ‘ตลาดนัดจตุจักร’ คาดเสร็จศุกร์นี้

วันนี้ (13 พ.ค.) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้า และภายในโครงการของตลาดนัดจตุจักรว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการสำรวจ และขีดสีตีเส้น ทำเครื่องหมายเว้นระยะห่าง รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของ และเส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัย และลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้า ระหว่างการรอเข้าใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

จากการสำรวจเส้นทาง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

  1. ถนนสายหลัก (รอบ ๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร
  2. ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร
  3. ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร
  4. บล็อกแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร

โดยรวมแล้ว มีบล็อกแผงค้าฯ จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ (15 พ.ค.)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team