ดูหนังออนไลน์
Business

‘TTW’ กำไรเพิ่ม 1.3% เฉียดพันล้าน ไตรมาสแรกปี 63

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และปทุมธานี – รังสิต เผยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 พบ บริษัทมีกำไรสุทธิ 933.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านบาท หรือ  1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ TTW  กล่าวว่า ในไตรมาสแรกของปี  2563 ภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 933.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านบาท หรือ 1.3% จากรายได้การขาย และบริการ ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนที่ลดลง โดยมีภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

TTW เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาด และปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)  ทั้งยังสามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์คิดเป็นมูลค่ารวม 23,231.7 ล้านบาท หนี้สิน 9,648.3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,583.4 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.71 เท่า

ปัจจุบัน TTW อยู่ในกลุ่มหุ้น SET 100 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพทย์ฯ ที่กำหนด ตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน (Defensive Stock) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (Dividend Stock) รวมทั้งการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team