ดูหนังออนไลน์
Economics

ปตท.-กฟผ.จับมือ วางโครง ‘LNG Receiving Facilities’ รับโรงไฟฟ้าก๊าซฯภาคใต้

ปตท.-กฟผ. จับมือศึกษาโครงการ LNG Receiving Facilities ภาคใต้ รองรับโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 4 โรง กำลังผลิต 3,030 เมกะวัตต์ตามแผน PDP 2018

วันนี้ (12 พ.ค.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. และ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือศึกษา “โครงการ LNG Receiving Facilities” รองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG ) ในพื้นที่ภาคใต้ ตามแผน ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) สำหรับรับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซ LNG ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ตามแผน PDP 2018 ฉบับใหม่นั้น ได้มีการบรรจุโรงไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ปตท. และ กฟผ. จึงเริ่มการศึกษาร่วมกัน ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ LNG Receiving Facilities ให้มีความพร้อม สำหรับจัดส่งก๊าซฯให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

และโครงการนี้ ทั้งสองหน่วยงาน จะได้ใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ ทั้งด้านการจัดหา และบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งด้านการจัดหา ผลิต และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ขณะที่นายวิบูลย์ กล่าวว่า ความร่วมมือของสองหน่วยงาน จะเป็นการยกระดับความร่วมมือ ของทั้งสององค์กร เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะได้รับการดูแล สำหรับโรงไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยตามแผน PDP 2018 จำนวน 4 โรง กำลังผลิต 3,030 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

  • โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) กำลังผลิต 930 เมกะวัตต์
  • โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ของกฟผ. ชุดที่ 1 – 2 กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (Commercial Operation Date : COD ) ในปี 2570 และ 2572
  • โรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งจะ COD ในปี 2578 กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์

ดังนั้นกฟผ. และ ปตท. จึงร่วมกันศึกษาโครงการ LNG Receiving Facilities เพื่อรองรับการนำเข้า LNG และเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB