ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากการแพทย์ KN95 แสนชิ้น ให้ ‘จุฬาฯ- รพ.ขาดแคลน’

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลกำลังผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ตามความเหมาะสม แต่ประชาชนยังควรต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่โรงพยาบาล บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์รุ่น KN95 ที่สามารถกรองสารคัดหลั่ง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวม 100,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยจะให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 50,000 ชิ้น ส่วนอีก 50,000 ชิ้น กัลฟ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะร่วมกันจัดสรรให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแนวหน้ารับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ของกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์เห็นว่า ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ยังต้องการและขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปช่วยเหลือหลายภาคส่วน เพื่อร่วมเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับโควิด-19 รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ และจะมุ่งช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เสริมว่า  “เรามีบทเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก ที่คลายล็อกดาวน์แล้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นหลังจากรัฐบาลไทยพิจารณาผ่อนปรนการล็อกดาวน์ ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูฝน และโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอม ประชาชนยังคงต้องรักษาวินัย ไม่ประมาท เพื่อเป็นการควบคุมโรคในระยะยาว และบุคลากรทางการแพทย์จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด”

ทางด้าน ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นย้ำว่า หน้ากาก N95 เปรียบเสมือนอาวุธของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ เพราะนอกจากใช้ป้องกันโรคโควิด-19 แล้วยังสามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ติดต่อกันได้

ดังนั้นแม้ว่าภาพรวมจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่ก็อย่าวางใจ ต้องป้องกันไว้ก่อน ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ร่วมบริจาคหน้ากาก เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้

รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 ได้สอนให้ทุกคนรู้จักการเตรียมตัวในการรับมือและป้องกันล่วงหน้า ในอนาคตจะกลายเป็นสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างต้องระวังและป้องกันตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อป้องกันหากมีโรคใหม่ที่ไม่ใช่โควิด-19 เข้ามาในอนาคต หลังจากนี้ก็จะเป็นยุค New Norm ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจในดูแลสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ช่วยเหลือและทำโครงการอย่างรอบด้านรวมกว่า 50 ล้านบาทแล้ว อาทิ

  • บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช
  • มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
  • บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม.
  • มอบข้าวกล่อง 150,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • ร่วมกับกฟผ. มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
  • ขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทย สู้ภัยโควิด-19 ผ่านการบริจาคให้แก่โครงการโอบช้าง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team