ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สถานทูตไทย’ จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในเกาหลีใต้กลับประเทศ

“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล” เผยได้รับอนุมัติให้จัด 3 เที่ยวบินพิเศษกลับไทย ชี้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ให้รอสถานทูตติดต่อกลับเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul” โพสต์ข้อความระบุว่า อัพเดต! สถานทูตฯ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินกลับไทยในเดือนพฤษภาคม เพิ่มเติมอีก 3 เที่ยวบิน ในวันที่ 22 25 และ 30 พฤษภาคมโดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนกลับไทยไว้แล้ว ขอให้รอการติดต่อจากสถานทูตฯ เร็ว ๆ นี้ครับ

โดยที่มีผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับไทยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานทูตฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดเที่ยวบินกลับไทยนอกเหนือจาก 3 เที่ยวบินดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทุกท่านทราบเป็นระยะครับ

ทั้งนี้ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล” ระบุว่า สถานทูตจะติดต่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form ไว้แล้ว (ตามลำดับคิว) และผู้ที่มาเหตุจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ/มนุษยธรรม เพื่อขอรับการยืนยันการเดินทางกลับไทย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างรอเดินทาง สถานทูตฯ ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ทีมีความเสี่ยง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีกรณีผู้ดดยสารถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพก่อนเดินทาง แพทย์จึงไม่ออกใบรับรองแพทย์ fit to fly ให้

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK