ดูหนังออนไลน์
Business

ไฟเขียวแนวทางใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน สร้าง ‘เศรษฐกิจในประเทศ’ เข้มแข็ง

ครม. เห็นชอบแนวทางการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากโควิด-19 เน้นสร้างความเข้มแข็งในประเทศ คาดเงินเข้าระบบเดือน ก.ค. นี้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท กล่าวว่า วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท จาก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

โดยเดิมประเทศไทยเน้นพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวจากต่างชาติ แต่เมื่อมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลกลับมาทบทวนและถอดบทเรียน โดยวันนี้ ครม. ได้อนุมัติแนวทางการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ วัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน เพราะวิกฤติในครั้งนี้ทำให้ประชาชนและกิจการขาดรายได้

เงินกู้ 4 แสนล้านบาทจะนำไปสร้างความเข้มแข็งเพื่ออนาคตของประเทศ โดยเฉพาะด้านเกษตรแปรรูปและเรื่องอาหาร นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุม เศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะจะมีแรงงานส่วนหนึ่งกลับไปภูมิลำเนาเดิม จำเป็นต้องมีการสร้างงานรองรับ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเน้นการสร้างความยั่งยืน มากกว่าการทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแบบสมัยก่อน

“การใช้เงินกู้เป็นหัวเชื้อประการหนึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต เราพยายามให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณเดือนกรกฎาคม หรือไตรมาส 3 ของปีนี้ หลังจากนั้นก็จะไปต่อกับการใช้เงินงบประมาณ 2564 และ 2565 ทั้งหมดจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นายทศพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เต็มกรอบ 4 แสนล้านบาท แต่จะพิจารณาโครงการที่สำคัญๆ ที่จะนำการเปลี่ยนของเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนได้ และจะเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team