ดูหนังออนไลน์
Business

ครม. ไฟเขียวข้อเสนอลดวงเงิน ‘พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ’ 1.1 หมื่นล้าน

ครม. ไฟเขียวข้อเสนอลดวงเงิน “ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ” ลง 1.1 หมื่นล้าน เหลือโอนจริง 8.8 หมื่นล้าน ตั้งเป้าส่งร่างกฎหมายให้ ครม. เคาะได้สัปดาห์หน้า

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (15 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงข้อเสนอที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

โดยที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จำนวน 11,942.4021 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 100,395 ล้านบาท ส่งผลให้การโอนงบประมาณจริงเหลือ 88,452.5979 ล้านบาท ตามผลการรับฟังความคิดเห็น ผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอนงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลังจากนี้ ครม. มอบหมายให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ไปเปิดเผยในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.g.th และจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.ฯ และเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 2 และ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ต่อจากนั้นจะเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team