ดูหนังออนไลน์
Business

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งทำรายละเอียด ‘แผนฟื้นฟูบินไทย’ เพิ่ม ชง ครม. ไม่ทันพรุ่งนี้

“ศักดิ์สยาม” สั่ง สนข. ทำรายละเอียด “แผนฟื้นฟูการบินไทย” เพิ่ม ส่งเข้า ครม. ไม่ทันพรุ่งนี้ (12 พ.ค.) เล็งยกเคสแอร์ไลน์ต่างประเทศเทียบเคียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรื่องแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้ทันวันพรุ่งนี้ (12 พ.ค.) เนื่องจากมติ คนร. เป็นเพียงกรอบกว้างๆ ต้องมีการจัดทำรายละเอียดและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพิ่มเติมให้ชัดเจน

ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ต้องทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แผนการหารายได้ การบริหารหนี้และรายจ่าย การวิเคราะห์สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ โดยต้องประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตัวเลขมีความชัดเจน รวมถึงจะพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของสายการบินอื่นๆ ในโลกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมขอเวลาพิจารณารายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน เพราะเงินเป็นแสนๆ ล้าน ขณะเดียวกันถ้าหากเดินหน้าอุดหนุน ประชาชนก็ต้องเป็นผู้รับภาระ แต่ทางกฎหมาย รัฐก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

“การพิจารณาต้องละเอียดรอบคอบ ผมจึงเอาคนเก่ง สนข. มาช่วยดู แล้วตัดสินใจภายในความรับผิดชอบที่มีส่วนจะเสนอ ครม. ได้เมื่อไหร่ ก็เร็วที่สุด” นายศักดิ์สยามกล่าว

NOPPHAWHAN TECHASANEE