Business

เช็คเลย! ‘ทย.’ ปรับเวลาเปิดปิด ‘สนามบินภูธร’ 24 แห่งตลอดเดือน พ.ค.

เช็คเลย! “กรมท่าอากาศยาน” กางเวลาเปิดปิด “สนามบินภูธร” 24 แห่งระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. นี้

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ผู้บริหารท่าอากาศยานภูมิภาค เปิดเผยว่า ทย. ขอปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด การให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดจำนวน 24 แห่งเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

  • เวลา 07.00-18.00 น. ท่าอากาศยานสกลนคร
  • เวลา 07.00-18.30 น. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
  • เวลา 07.00-19.00 น. ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
  • เวลา 07.30-18.00 น. ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่าอากาศยานชุมพร, ท่าอากาศยานลำปาง, ท่าอากาศยานเลย, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอด, ท่าอากาศยานนครพนม, ท่าอากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานน่านนคร, ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์, ท่าอากาศยานหัวหิน, ท่าอากาศยานแพร่, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานปาย
  • เวลา 09.00-17.00 น. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสายการบินจำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์  สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของ ทย. จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง  แม่สอด บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่

สำหรับท่าอากาศยานน่านนคร, เลย, แพร่, แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ระนอง, ชุมพร และหัวหิน ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563 แต่ท่าอากาศยานดังกล่าว ยังคงเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน, เที่ยวบินราชการ, เที่ยวบินขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE