ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โพลเผย ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ ทำยาก แม้ล็อกดาวน์

ผลสำรวจเผย คนปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะยังต้องออกไปทำงานช่วงล็อกดาวน์ แต่พร้อมสวมหน้ากากอนามัย แนะหลังคลายล็อกดาวน์ ยังต้องเข้มป้องกันตัวเอง

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “การปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จากมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 99,838 คน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า ด้านการลดความเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามในเรื่องการสวมหน้ากากปิดปาก-จมูก มากที่สุด โดยสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เม.ย. 2563 พบว่าสูงถึง 91% รองลงมาคือ การใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ 87% การรับประทานอาหารแบบกินร้อนช้อนส่วนตัว 86%

ส่วนการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร พบว่าทำได้เพียง 65% และการระมัดระวังไม่เอามือจับบริเวณใบหน้า จมูกและปาก ทำได้เพียง 63%

 

สำหรับการออกจากบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 47% ยังออกจากบ้าน ตามด้วย 42.1% อยู่บ้านและไม่มีใครมาหา และ 10.9% อยู่บ้านแต่มีคนมาหา เมื่อถามต่อไปว่าออกจากบ้านเพื่ออะไรบ้าง พบว่า 62.3% ไปทำงาน รองลงมา 44.1% ไปด้วยเหตุผลจำเป็น เช่น ซื้ออาหาร สิ่งของอุปโภคบริโภค ไปพบแพทย์ และ 6% มีเหตุผลด้านจิตใจและสังคม โดยพบด้วยว่า ยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นคนยิ่งออกจากบ้านจากเหตุผลด้านจิตใจและสังคมมากขึ้น

ส่วนมาตรการที่ควรดำเนินการต่อไปหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ อันดับ 1 เห็นว่า ควรส่งเสริมการดูแลป้องกันตนเองต่อไป สูงถึง 99% ตามด้วย 97.8% แนะนำให้กักตัวผู้มาจากต่างประเทศ 14 วัน,  การเว้นระยะห่างในที่สาธารณะและอาคารต่างๆ 95.4%, ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ควรออกจากบ้าน 92.5%, งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  73.2% เป็นต้น เหตุผลอื่นๆ เช่น  ส่งเสริมการทำงานจากบ้าน และ ผ่อนปรนมาตรการเดินทางในจังหวัดที่มีการระบาดต่ำ

ขณะที่การสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 30 เม.ย.2563 ซึ่งเริ่มมีการพูดถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยเพิ่มคำถามเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 18,599 คน ในจำนวนนี้ 22.3% ระบุว่า มีแผนเดินทางออกนอกจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ ในช่วง 1 สัปดาห์หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ รวมถึงการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 22 เม.ย.2563 มีกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 22,357 คน ในจำนวนนี้ 19.8% ระบุว่า พบเห็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ห้ามจำหน่าย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team