ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พบ 6 กิจการ/กิจกรรม ป้องกันโควิด-19 ไม่สมบูรณ์ 30.49% แนะต้องทำเพิ่ม

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 6 ราย อายุน้อย ย้ำยังต้องระวัง ศบค.พบ 6 กิจการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ไม่สมบูรณ์ 30.49% แนะต้องทำเพิ่ม ก่อนขยับเปิดเฟส 2 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 รายวันนี้อายุน้อยที่สุด 6 ขวบ 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 5 ราย ล้วนอายุ 19-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ติดเชื้อมากที่สุดของไทย เราจึงยังต้องระมัดระวัง

สถานการณ์รายจังหวัดวันนี้ พบว่ามีจังหวัดไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรอบ 28 วัน เพิ่มอีก 1 จังหวัด คือ นครพนม รวมเป็น 47 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อรอบ 28 วัน ลดลงเหลือ 22 จังหวัด และอีก 10 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วย

ส่วนสถิติการจับกุมของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มีการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน 566 คดี ตักเตือน 41 ราย และชุมนุมมั่วสุม ดำเนินคดี 89 ราย ดื่มสุราเป็นอันดับ 1 สัดส่วน 55% รองลงมาเป็น เล่นการพนัน 20% และเสพยาเสพติด 18%l

ทางด้านยอดคนไทยกลับจากต่างประเทศ ยังเข้ามาต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม เข้ามาแล้ว 16,331 ราย กลับบ้านแล้ว 6,821 ราย พบติดเชื้อ 90 ราย และในวันนี้ ( 11 พ.ค.) กลับจากต่างประเทศโดยเครื่องบิน อีก 290 ราย จากอินเดีย และญี่ปุ่น วันที่ 12 พฤษภาคม อีก 300 ราย จากรัสเซีย ภูฏาน และสหรัฐ

ส่วนคนไทย ที่กลับผ่านจุดผ่านแดนทางบก รวม 9,991 ราย มาจากมาเลเซียมากที่สุด 8,620 ราย รองลงมามาจาก เมียนมาร์ 687 ราย ลาว 388 ราย และกัมพูชา 296 ราย ทั้งหมดต้องเข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐ (State / Local Quarantine)

สำหรับการตรวจ 6 กิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรน ให้เปิดดำเนินการได้ในเฟส 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พบว่า มีการตรวจไป 18,512 สถานที่ พบไม่ปฏิบัตตามมาตรการเพียง 2.37% แต่ปฏิบัติตาม แต่ไม่สมบูรณ์ 30.49% จึงได้มีการให้คำแนะนำไป ก็ต้องฝากทุกคนให้ช่วยกัน

ในส่วนของบทเรียนต่างประเทศ ที่เราได้ติดตามในวันนี้ คือ จีน ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อกลับมาเป็น 2 หลัก ในรอบ 10 วัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม จำนวน 14 ราย และวันนี้ ( 11 พ.ค.) อีก 17 ราย ติดเชื้อในประเทศ 12 ราย 11 ราย พบในมณฑลจี๋หลิน และ 1 ราย พบในมณฑลหูเป่ย

ทำให้ทางการจีนต้อง “ยกระดับภัยคุกคาม” จากการระบาดในเมืองซูหลาน ในมณฑลจี๋หลิน เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง หลังจากลดระดับภัยคุกคามฯไม่กี่วัน เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ ที่ติดเชื้อวันที่ 9 พฤษภาคม 34 ราย หลังจากมีการคลายล็อคเปิดผับบาร์ และต้องตามหาอีก 1,500 ราย เพื่อมาตรวจหาเชื้อ

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB