ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘รมว.เกษตรฯ’ ตอบคำถามยอดฮิต! เยียวยาเกษตรกรรับเงิน 15,000 บาท

“รมว.เกษตรและสหกรณ์” โพสต์ตอบคำถามยอดฮิต! www.เยียวยาเกษตรกร.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความว่า รวมคำถามยอดฮิต “การตรวจสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท” โดยระบุว่า

คำถาม : ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บ้าง

คำตอบ : เกษตรกรทุกกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร กับหน่วยงานนั้นๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 62/63

คำถาม : สิ่งที่ต้องทำสำหรับเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา มีอะไรบ้าง

คำตอบ : เกษตรกรทุกราย ให้ไปเช็กรายชื่อที่ติดประกาศของหมูบ้าน, เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นใดก็ได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

คำถาม : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ : สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้าน (ตามที่ตั้งแปลงปลูก), หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คำถาม : เกษตรกรรายใหม่ ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะมีรายชื่อในประกาศหรือไม่? และจะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ : สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะไม่มีรายชื่อในประกาศ จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอเอกสาร ทบก.01 จากผู้นำชุมชน หรือ อกม. หรือเกษตรอำเภอ, ยื่นแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชนหรือ อกม. หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พ.ค.2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน

คำถาม : หน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้าง

คำตอบ : เกษตรกรปลูกพืช ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เช็กสถานะการขึ้นทะเบียน http//farmer.doae.go.th, เกษตรกรทำประมง ขึ้่นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด สอบถามโทร 02-104-9444, เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเถอ/จังหวัด เช็กสถานะการขึ้นทะเบียน Line official @ddldthailand ทั้งนี้ คำแนะนำเพิ่มขึ้น : ควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิต

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK