ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอแก้ว’ ชี้การเปลี่ยนแปลงชั่ววูบ! ความปกติใหม่สำหรับสังคมไทย

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “หมอแก้ว ผลิพัฒน์” ระบุว่า อะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่ววูบ ชั่วคราว อะไรเป็นเรื่องที่เราควรให้อยู่ต่อไป อะไรบ้างควรจะเป็นความปกติใหม่สำหรับสังคมไทย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรทำต่อไปไม่ว่าโควิดจะจบหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่เราควรทำอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่เราควรเปลี่ยนอยู่แล้ว โควิดเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เราเปลี่ยนเร็วขึ้น

1. การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

 • การทำงานที่บ้าน การทำงานที่บ้านช่วยลดปัญหาโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ไข้หวัดใหญ่ ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจร คนทำงานที่บ้านมีเวลาเพิ่มขึ้นไม่ต้องสูญเสียไปกับการจราจร ลดความเครียด ลดความแออัดของสังคมเมือง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้ด้วยหากบริหารจัดการได้ดี
 • การเหลื่อมเวลาทำงาน การเลือกเวลาทำงาน จะช่วยให้เราสามารถลดความแออัดของสำนักงาน และระบบขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี
 • การจัดระบบคิวในการให้บริการ จะลดความแออัดของจุดให้บริการลูกค้าและประชาชนได้เป็นอย่างดี

2. การออกแบบทางวิศกรรม เช่น

 • การจัดระบบระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเปิดหน้าต่างปิดแอร์หากสามารถทำได้
 • หากเปิดหน้าต่างไม่ได้อาจติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

3. ปรับปรุงระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เช่น

 • การปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม่ การเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเรียนที่โรงเรียน การเรียนควรเกิดขึ้นได้หลากหลายหนทาง หลายวิธี จัดระบบใหม่ จัดกระบวนการใหม่ มองหาวิธีใหม่ ปฏิรูปการศึกษา ด้วยการคิดใหม่จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่วาทะกรรม
 • การประชุมทางไกล ง่าย สะดวก ใช้แล้วติดใจ ประหยัดเวลา ทำงานได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง คุ้มมากในเชิงการลงทุน
 • การสนับสนุนให้ผู้รับบริการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะภาครัฐที่ขยับช้ามาก นายกรัฐมนตรีอุตส่าห์ลุกขึ้นมากผลักดันทั้ง government 4.0, big data, data analytics, digital transformation ด้วยตัวเอง เรื่องนี้จึงต้องช่วยกัน

4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสุขอนามัยส่วนบุคคล

 • แม้โควิดจะจบก็ยังอยากให้คนไทยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันต่อไป
 • ล้างมือบ่อย ๆ ช่วยได้หลายโรค
 • รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด และใช้ช้อนกลางส่วนตัว จะช่วยลดโรคระบบทางเดินอาหารได้

หลายคนบ่นทำนองว่าโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำงาน การเดินทาง เศรษฐกิจ และมุ่งหวังให้ภาครัฐเข้ามาจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้ จริงๆ แล้วภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาลงได้บางส่วน ไม่ทั้งหมด

คนไทยต้องไม่ลืมว่า พลังที่ยุติหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงลดผลกระทบต่างๆ อยู่ที่คนไทยทุกคน ทุกคนต้องร่วมมือกัน ร่วมกับทางภาครัฐในการป้องกันตัวเองให้เต็มที่ เจ้าของสถานประกอบการก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดในสังคมไทยให้คงระดับต่ำอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการดูแลสถานที่หรือสถานประกอบการของตัวเองให้มีความเสี่ยงในการเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้ต่ำที่สุด

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK