ดูหนังออนไลน์
Business

‘New Normal’ คนไทย ‘ติดโลกโซเชียล-ซื้อของออนไลน์’

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จริตใหม่ประชาชนหลังพ้นโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,255 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา

Pneumonia coronavirus

ระยะเวลาที่คาดว่าจะพ้นภัยโควิด-19

 • ร้อยละ 33.9 คาดว่า จะพ้นภัยโควิด-19 ได้ในระยะเวลา 3-6 เดือน
 • ร้อยละ 32.2 คาดว่า ไม่เกิน 3 เดือน
 • ร้อยละ 21.0 คาดว่า มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป
 • ร้อยละ 12.9 คาดว่า อยู่ระหว่าง 6-9 เดือน

มาตรการห้ามขายเหล้า เบียร์ ไวน์ กับการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ร้อยละ 77.5 ช่วยได้ค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด
 • ร้อยละ 22.5 ช่วยได้ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ช่วยเลย

มาตรการเสริมถ้ารัฐผ่อนปรนให้ขายเหล้า เบียร์ไวน์ได้

 • ร้อยละ 83.4 ระบุ ห้ามดื่มในที่สาธารณะโล่งแจ้ง
 • ร้อยละ 82.5 ระบุ ฝึกอบรมคนทำผิดให้รับผิดชอบต่อสังคม
 • ร้อยละ 80.5 ระบุ นำคนทำผิดมาดูแลผู้พิการ เหยื่อเมาแล้วขับ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่ม
 • ร้อยละ 80.3 ระบุ จำกัดเวลาซื้อให้เหลือน้อยลง
 • ร้อยละ 77.4 ระบุ บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด
 • ร้อยละ 73.0 ระบุ จำกัดจำนวนและเวลาซื้อ
 • ร้อยละ 65.1 ระบุ ห้ามดื่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • ร้อยละ 59.6 ระบุ คนขายและบริษัท ต้องร่วมรับผิดชอบ ถ้าคนดื่มทำความผิด
 • ร้อยละ 58.0 ระบุ คนขายและบริษัท ต้องร่วมรับผิดชอบ ถ้าขายเหล้า เบียร์ ไวน์ให้คนอายุต่ำกว่าเกณฑ์
 • ร้อยละ 49.0 ระบุ ขึ้นภาษี เหล้า เบียร์ ไวน์ ขึ้นไปอีก

จริตใหม่ (New Normal) ประชาชน หลังผ่านพ้นโควิด-19

 • ร้อยละ 86.2 ระบุ สั่งสินค้า เดลิเวอรี่มากขึ้น
 • ร้อยละ 83.7 พูดคุย ติดโลกโซเชียลมากขึ้น
 • ร้อยละ 81.5 ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร โซเชียลมีเดียมากขึ้น
 • ร้อยละ 79.8 คุ้นเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 • ร้อยละ 79.1 ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
 • ร้อยละ 64.2 ดูแลสุขภาพส่วนรวมมากขึ้น
 • ร้อยละ 62.6 ศึกษาเล่าเรียนออนไลน์มากขึ้น
 • ร้อยละ 60.6 แต่งกายใช้หน้ากากอนามัยเป็นแฟชั่น ดูดีมีสไตล์มากขึ้น
 • ร้อยละ 56.6 คบหาพบปะผู้คนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
 • ร้อยละ 55.2 ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)มากขึ้น

ความต้องการของประชาชนให้พัฒนาประเทศไปทางไหน หลังพ้นภัยโควิด-19

 • ร้อยละ 93.6 ระบุให้ส่งเสริมพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ ลดมลภาวะ ปัญหาฝุ่น PM 2.5
 • ร้อยละ 90.0 ระบุเพิ่มความปลอดภัย ปราบปรามอาชญากรรมด้านเทคโนโลยี ระบบออนไลน์
 • ร้อยละ 86.5 ระบุ ฟรีสร้างอาชีพ ฟรีอินเทอร์เน็ตไฮสปีด ฟรีพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคเกษตรและอื่น ๆ
 • ร้อยละ 83.7 ระบุ เพิ่มความปลอดภัยทางการเงิน ทำธุรกรรมออนไลน์
 • ร้อยละ 83.2 ระบุเพิ่มสวัสดิการแห่งรัฐ ลดรายจ่าย ให้คนทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)
 • ร้อยละ 81.2 ระบุ ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทำคนอยู่ชุมชน เดินทางเคลื่อนย้ายน้อยลง
 • ร้อยละ 79.1 ระบุส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยี ระบบออนไลน์มากขึ้น
 • ร้อยละ 72.9 ระบุส่งเสริมธุรกิจออนไลน์มากขึ้น ตามลำดับ

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team