ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไม่ต้องกังวล! แพทย์แจงพบรอยโรคบนผิวหนังผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ในตปท. แค่ข้อสังเกต ต้องดูอาการอื่นร่วมด้วย

นพ.พรชัย จิระชนากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวในต่างประเทศว่า พบรอยโรคผิวหนังบริเวณนิ้วเท้า ที่มีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงเข้มจนถึงม่วง ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 บางราย และอาจเป็นอาการแสดงของโรคโควิด-19 นั้น

กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า รายงานดังกล่าวเป็นการให้ข้อสังเกตในเบื้องต้น และยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันว่า รอยโรคที่ผิวหนังดังกล่าว เป็นอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ยังคงต้องอาศัยประวัติและอาการอื่น ๆ ของผู้ป่วยมาพิจารณาร่วมด้วย

ข้อสังเกตที่พบอาการแสดงดังกล่าวในต่างประเทศ อาจเกี่ยวข้องกับการที่มีรายงานว่าผู้ป่วยโควิด-19 มีความผิดปกติที่หลอดเลือดร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรายงานการพบความผิดปกติทางผิวหนังได้หลายรูปแบบ เช่น ผิวหนังมีผื่นแดง จุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ ตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส และการอักเสบของผิวหนัง ที่เกิดจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือด รวมถึง อาจมีอาการทางผิวหนังจากสาเหตุอื่น ๆ ได้ เช่น ผื่นแพ้ยา หรือผลข้างเคียงการใช้ยาบางชนิดในการรักษา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผิวหนังมีลักษณะคล้ำขึ้นได้

สำหรับลักษณะรอยโรคผิวหนังบริเวณนิ้วเท้าที่เป็นตุ่มบวมแดงเข้มจนถึงม่วงนั้น จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นับจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการแสดงดังกล่าว  แต่ได้มีการเฝ้าระวังและสังเกตอาการแสดงของผู้ป่วยทุกรายมาอย่างต่อเนื่อง

หากประชาชนมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team