ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รอ 15 พ.ค. ‘ศบค.’ เคาะคลายล็อกระยะ 2 พื้นที่เปิดห้าง ‘โรงหนัง’ ยังไม่ชัด

วันนี้ (10 พ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีคลายล็อกระยะ 2 ที่ให้เปิดห้าง โดยจะรวมในส่วนของโรงภาพยนตร์ด้วยหรือไม่นั้น

โฆษก ศบค.  ชี้แจงว่า ยังต้องมีการประชุมหารือในที่ประชุม ศบค. เรื่องการเปิดโรงมหรสพ เช่น โรงภาพยนตร์ เนื่องจากยังมีหลายกิจการ/กิจกรรม ยังไม่ถูกกำหนดว่าอยู่ในระยะที่ 2 ระยะที่ 3 หรือ ระยะที่ 4 ซึ่งจะเป็นการจัดเรียงตามความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

สำหรับการทดลองเปิดบริการห้างสรรพสินค้าวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม นี้ โดยการใช้วิธีการ Sandbox เป็นเพียงการออกแบบวิธีการที่ใช้ทดลองเท่านั้น ซึ่งหากทุกห้างสรรพสินค้าไม่สามารถทำได้ ก็จะมีเพียงบางห้างสรรพสินค้าที่จะทดลองการให้บริการก่อน หรืออีกรูปแบบที่มีการหารือ เนื่องจากในตอนนี้มีหลายห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการ แต่อาจมีการให้บริการเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ก็อาจมีการขยายการให้บริการเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ต้องรอมติจากที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 63 เพื่อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ

นพ.ทวีศิลป์ ยังแนะนำประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ด้วยวิธีการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ พรก. ฉุกเฉินฯ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเปิดให้บริการบางกิจการ/กิจกรรม ได้ เพราะในแต่ละมาตรการมี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม ผู้ใช้บริการกิจการ/กิจกรรม และผู้กำกับดูแล เพื่อที่มาตรการผ่อนปรนในระยะต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ

“วันนี้ทุกห้างก็เปิดบริการกันอยู่ เพียงแต่เปิด 20% ในบางกิจการกิจกรรม การผ่อนคลายเพิ่มเติมก็จะขยายมาเปิดเป็น 30-50% ตรงนี้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ว่าอยากให้เปิดตรงไหนอย่างไร โดยการเข้าไปกรอกแบบสอบถามของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team