ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มหาดไทยหวั่น ‘โควิด-19’ ระบาดซ้ำ สั่งเข้ม ‘ป้องกันโรค-กักตัวปลายทาง’

วันนี้ (10 พ.ค.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าฯ กทม. ลงวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ภาพ : เฟซบุ๊ก เพจ กระทรวงมหาดไทย PR)

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พ.ค.2563 แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงานในจังหวัดภูเก็ต เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งป็นจังหวัดภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณีสงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวนั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พฤาภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา

ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) พิจารณาแล้ว  ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนา หรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team