ดูหนังออนไลน์
COVID-19

3 ปีไม่อัพเดทข้อมูล ระวังอด ‘เงินเยียวยาเกษตรกร’

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ข้อความเตือนเกษตรกร  ถึงจะเคยขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้อัพเดทข้อมูลในช่วง 3 ปี ต้องรีบติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่เช่นนั้น อาจอดรับเงินเยียวยาเกษตรกร  จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาฯ ถึง 15 พ.ค. 63

#ไทยคู่ฟ้า อย่าลืม! พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการขอรับเงินเยียวจากรัฐ ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 จะต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หรือหากใครเคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการอัพเดท/ปรับปรุงข้อมูลในระยะ 3 ปี ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

  1. เกษตรกรปลูกพืช ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
  2. เกษตรกรทำประมง ติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด
  3. เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด
  4. เกษตรกรทำสวนยาง ติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทย
  5. เกษตรกรปลูกอ้อย ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  6. เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหม ติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม
  7. เกษตรกรปลูกใบยาสูบ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน

**จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง**

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team