ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผลโพลเผยคนชอบใจ ‘คลายล็อกดาวน์’ แต่แอบหวั่น ‘โควิด’ ระบาดรอบใหม่

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การผ่อนคลายมาตรการ Lock Down” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่พอใจที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการลง

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า 34.39% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงมาก โดยที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำเเนะนำของสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และกลับมาประกอบอาชีพได้หลังจากบางอาชีพสั่งปิดทำการชั่วคราว

ขณะทีี่ประชาชน 49.56% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ผู้ติดเชื้อน้อยลง ประชาชนได้ผ่อนคลายบ้าง มีการรับมือทางการแพทย์ที่ดี ประชาชนให้ความร่วมมือค่อนข้างดี ประชาชนดำรงชีวิตสะดวกมากขึ้น และประกอบอาชีพหารายได้ได้เหมือนเดิม ส่วนอีก 9.93 ระบุว่า% ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่พ้นวิกฤต หากมีการกลับมารวมตัวกันของประชาชนมากขึ้น เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 ที่เหลือ 6.04% ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ อยากให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หมดไป 100% ก่อน และเกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 และ 0.08% ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อของประชาชนต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าว่าจะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการร้านค้าได้ พบว่า 18.19% ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำตามคำเเนะนำด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี และผู้ประกอบการก็พยายามทำตามมาตรการเพื่อป้องกันการสั่งปิดทำการชั่วคราวอีก

สำหรับประชาชน 48.77% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ ผู้ประกอบการทำตามคำสั่งด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น, อีก 26.13% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือ  และกิจการขนาดเล็กอาจจะปฏิบัติตามได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณ ส่วนอีก 6.43% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ ประชาชนและผู้ประกอบการมีความตระหนักในการป้องกันไม่เท่ากัน อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ขึ้น ที่เหลือ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า 15.33% ระบุว่า กังวลมาก เพราะ การกลับมาเดินทางและการรวมตัวของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทำให้อาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2, ขณะที่ 47.58% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ คนที่เดินทางข้ามจังหวัดอาจจะไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับมาในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 ได้

นอกจากนี้ 25.73% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ป้องกันตัวเองมากขึ้น จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงมาก และมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลเเละบุคลากรทางการเเพทย์ ไม่น่าจะเกิดการเเพร่ระบาดรอบ 2 ขณะที่ 11.12% ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกันที่ดี ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะหมดไปแน่นอน และ 0.24% ระบุว่า ไม่ตอบ ไม่สนใจ

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT