ดูหนังออนไลน์
Economics

‘บี.กริม’เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 80% โซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 257 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM  กล่าวว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัทย่อย ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์) ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 257 เมกะวัตต์

ล่าสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้น ใน บริษัท ฟูเยี้ยน ทีทีพีจ็อยสต๊อก คอมพานี (Phu Yen TTP Joint Stock Company) จำนวน 80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 80% โดยมีมูลค่าการลงทุน 32.5 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี กับ Electricity of Vietnam (EVN) คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาแล้ว  32 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 14 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,000 เมกะวัตต์ และ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างอีกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่จังหวัด ฟูเยี้ยน ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ตามแผนพัฒนาที่จะสามารถสร้างศักยภาพในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงถาวรให้กับประเทศในอีก 20 ปี ข้างหน้า

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight