ดูหนังออนไลน์
COVID-19

State/Local Quarantine พร้อม! กักตัวคนไทย กลับจากต่างประเทศเพิ่ม

State/Local Quarantine พร้อม! กักตัวคนไทยกลับจากต่างประเทศเพิ่ม สธ.ย้ำต้องกักตัว 100 %  สถิติรับไว้สังเกตอาการแล้ว 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย ส่งรักษาในรพ. ลดแพร่เชื้อสู่ชุมชน 

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งสถานที่กักตัวทั้ง State Quarantine และ Local Quarantine ไว้สังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง

ขณะนี้มี State Quarantine 23 แห่ง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพรองรับได้ 13,491 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ไว้สังเกตอาการประมาณ 10,000 ราย

พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย แยกเป็น State Quarantine 21 ราย และ Local Quarantine 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สหรัฐ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ซึ่งหากรัฐบาลไม่กักตัวไว้สังเกตอาการ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ อาจมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังต้องคงมาตรการกักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศให้ครบ 100 % เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ โดยตามแผนการนำคนไทยกลังประเทศ 7,000 คนนั้น ในระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2563 จะมีคนไทยกลับจากต่างประเทศอีก 15 เที่ยวบิน

นพ.ขจรศักดิ์ ระบุว่า นอกจากนี้ ยังต้องเข้มข้นมาตรการเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อในประเทศ เพื่อนำเข้าสู่การรักษา ป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับ ที่ระบบของเรารองรับได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภท ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ขอให้เจ้าของกิจการ ผู้รับบริการ และประชาชน ยังคงเข้มการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง

 

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB