ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘โออาร์’ มอบแอลกอฮอล์ 44 โรงพยาบาล สนับสนุน สู้ภัย ‘โควิด’

“โออาร์” มอบแอลกอฮอล์ 44 โรงพยาบาล และองค์กรการกุศล ร่วมสนับสนุน สู้ภัยโควิด-19  ช่วยลดการแพร่ระบาด  

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) มอบแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาด และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาล 44 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชลบุรี สระบุรี อยุธยา เป็นต้น

รวมถึงหน่วยงานที่ขาดแคลน เช่นมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมจำนวนกว่า 12,000 ลิตร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB