ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

‘จุดเปลี่ยน’ ธุรกิจหลังโควิด-19 ในมุมมองซีอีโอ ‘พฤกษา’

ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด -19 ที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และคาดการณ์ว่าจะเกิดความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ทำให้ทุกมิติต้องปรับตัวรับมือ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องปรับให้เท่าทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

พฤกษา เรียลเอสเตท หนึ่งในยักษ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีหญิงแกร่ง “สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการปรับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างยากจะหลีกเลี่ยง

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

สุพัตรา เผยมุมมองของธุรกิจโดยเฉพาะการปรับตัวหลังโควิด-19 ที่มีการคาดการณ์ว่า นายจ้างจะเปลี่ยนตัวเองรับ New Normal ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคน มีการเลิกจ้างเพิ่ม และลดต้นทุนมากขึ้นว่า วิกฤติโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น แต่จะถึงขั้นเปลี่ยนเป็นการใช้เทคโนโลยีมาแทนคนนั้น คงขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธุรกิจนั้นๆ มากกว่า

ทั้งนี้มองว่า ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง อาจเริ่มมองการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมบริหารจัดการทุกด้าน เช่น เรื่องการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการ เป็นต้น

สำหรับพฤกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่แล้ว เช่น การใช้ Data Science วิเคราะห์ จัดการฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำและตรวตามความต้องการลูกค้า

“แต่หลังโควิด-19 พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป เราต้องกลับมาดูว่าเราต้องปรับเรื่องสินค้า นวัตกรรมและบริการ ให้ตรงตามความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า”

ขณะที่ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดและการขายก็จะมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจาก Customer Journey เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด คนไม่ออกจากบ้าน จากที่คนบางกลุ่มซื้อของออนไลน์อยู่แล้ว กลายเป็นตอนนี้ทุกคนทุกวัย เข้าสู่โลกออนไลน์เร็วขึ้น และเพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทุกรายจึงต้องปรับกลยุทธ์เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในดิจิทัลให้มากที่สุด ตลอดทุกช่วงของ Customer Journey ขณะที่ พฤกษาเองก็เริ่มเรื่องปรับการขายผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม ตั้งแต่ต้นๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ไลฟ์, ไลน์, อีคอมเมิร์ซ หรือบนเว็บไซต์ของพฤกษา

“วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ด้าน การประชุม การเจรจาติดต่อการค้า การซื้อขาย การบริการต่างๆ จะผ่านทางออนไลน์ เป็นหลัก”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลายบริษัทมีแนวโน้มที่จะลดคน โดยเปิดโครงการลาออกก่อนวัยเกษียณ หรือ เออร์รี่ รีไทร์ แต่สำหรับ พฤกษา ไม่มีโครงการลดคนด้วยวิธีดังกล่าว แต่ยอมรับว่า หลีกเลียงไม่ได้ที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ซึ่งเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19

แผนการปรับโครงสร้างองค์กรของ พฤกษา จะเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้ Healthy กระชับ เหมาะสม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่วิกฤติโควิด-19 ทำให้ต้องปรับโครงสร้างให้เร็วขึ้นจากแผนที่วางไว้ ซึ่งจากประสบการณ์ Work from Home ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า บางหน่วยงานอาจมีจำนวนพนักงานมากกว่าเนื้องาน ที่จะสามารถปรับลดหรือย้ายพนักงานได้

องค์กรส่วนใหญ่ จะใช้โอกาสนี้ในการปรับองค์กรเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในอนาคต ที่เหมาะกับลูกค้าและแนวโน้มธุรกิจที่จะเน้นไปทางด้านเทคโนโลยี และออนไลน์มากขึ้น และเติม skills ขององค์กร เพื่อสามารถสร้างการแข่งขันได้ในอนาคต” สุพัตรากล่าวปิดท้าย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT