ดูหนังออนไลน์
Properties

แสนสิริขายหุ้นโมโนเคิล 5.8% ให้บริษัทร่วมทุนบีทีเอส

วันจักร์ บุรณศิริ

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ใน Winkontent AG (Monocle) ของแสนสิริ ให้กับบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี (จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสนสิริ อนุมัติการขายหุ้นสามัญของ Winkontent AG ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจจำนวน 7,134 หุ้น หรือ 5.83% ของทุนชำระแล้ว ในราคา 91.8 ล้านบาท โดยซื้อขายหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

หลังการซื้อขายหุ้น โครงสร้างการถือหุ้นใน Winkontent AG มีดังนี้ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) จากเดิมถือหุ้น 16,051 หุ้น สัดส่วน 13.13% หลังขายหุ้นเหลือ 8,917 หุ้น สัดส่วน 7.29% ส่วนบริษัทบีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด ถือหุ้น 7,134 หุ้น หรือ 5.83% โดยทั้ง2 บริษัทถือหุ้นใน Winkontent AG รวมกัน 16,051 หุ้น สัดส่วน 13.13%

สำหรับ Winkontent AG (Monocle) ประกอบธุรกิจหลักด้านสื่อ ได้แก่ นิตยสาร Monocle นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยุ 24 ชั่วโมง, อีคอมเมิร์ซ, ร้านขายสินค้าแฟชั่นและการจัดอีเวนท์ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบัน Monocle ดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐ แคนาดา ญี่ปุ่ย สิงคโปร์ และฮ่องกง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษ

ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ถือเป็นการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของแสนสิริ ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 0.10% การทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้แสนสิริต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์หรือต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โมโนเคิล (Monocle) เป็น 1 ใน 6 แบรนด์ระดับโลก ที่ “แสนสิริ” ประกาศการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2560  ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และยอดสู่ “โกลบอลแบรนด์” และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ตลาดต่างประเทศ

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยในการเปิดตัวลงทุน 6 แบรนด์ระดับโลกครั้งนั้นว่า แผนการลงทุนใน โมโนเคิล จะส่งเสริมแบรนด์แสนสิริและพันธมิตร เชื่อมโยงสู่กลุ่มลูกค้าของโมโนเคิล ในตลาดนานาชาติโดยอาศัยฐานธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้แสนสิริยังมีแผนในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบบมิกซ์ยูสแนวคิดใหม่ร่วมกับโมโนเคิล ในกรุงเทพฯอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight