ดูหนังออนไลน์
COVID-19

บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาฯประกาศ‘หลักเกณฑ์-ค่าใช้จ่าย’โควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)

ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  มีเนื้อหาทั้งสิ้น 163 หน้า โดยเฉพาะในบัญชีแนบท้าย ซึ่งเป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายของยาในการรักษาโรคโควิด-19

อ่านเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight