ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ชาวนนทบุรีเฮ! ประกาศ ‘ผ่อนปรน’ เปิด ‘ตลาด-ร้านเสริมสวย-ห้างสรรพสินค้า’วันนี้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี มีสาระสำคัญ คือ การประกาศมาตรการผ่อนปรน ให้กับบางกิจการและกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยการเปิดบริการจะต้องจัดระเบียบการให้บริหารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

เฟซบุ๊ก:เทศบาลนครนนทบุรี

ภาพปก:เฟซบุ๊กเทศบาลนครนนทบุรี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight