ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ภูเก็ต’ ยิ้มไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ย้ำ ‘ถือศีลอด’ งดรวมตัว

ข่าวดีชาวภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 38 ราย เฝ้าระวังสะสม 4,712 ราย เตือนช่วงถือศีลอด ลดกิจกรรมรวมตัวในมัสยิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 217 ราย (ไม่พบรายใหม่)

ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว176 ราย เสียชีวิต 2 ราย  กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 38 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 4,712 ราย ในจำนวนนี้เป็นรายใหม่ 235 ราย  กลับบ้านแล้ว 4,608 ราย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 8,747 ราย ในจำนวนนี้พบเชื้อ 217 ราย เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 4,712 ราย  และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย

พร้อมกันนี้ เนื่องจากเป็นช่วงถือศีลอด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

ขณะที่ประชาชนทั่วไป ยังคงเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะหรือ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT