ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไทยพาณิชย์’ พร้อมเปิดสาขาในตลาด – ห้างสรรพสินค้า รับล็อกดาวน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศความพร้อมในการเปิดให้บริการสาขาในตลาดและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สอดรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ พร้อมรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า พร้อมเปิดให้บริการสาขาในตลาดและห้างสรรพสินค้ารวม 292 สาขา จากทั้งหมด 322 สาขา ในวันที่ 1 พฤษภาคม พร้อมกันนี้จะเปิดให้บริการสาขาที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้า รวม 578 สาขา จาก 586 สาขา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมเป็นการเปิดสาขาทั้งสิ้น 870 สาขา จากทั้งหมด 908 สาขา ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

สำหรับการเปิดสาขา ธนาคารฯ ยังคงให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ อาทิ การกำหนดมาตรฐานการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสาขา การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดในทุกจุดให้บริการ เป็นต้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT