Economics

‘กวิน-เสมอใจ’จ่อเสียบกกพ.- บีบ 3 กรรมการพ้นบอร์ด

ขอบคุณภาพ : www.isranews.org

การปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใหม่ กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เวลานี้ ที่ยังไม่สามารถจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่กรรมการบางคน ถูกมือดีสั่งให้ลุกออกจากเก้าอี้ด้วย เพื่อดึงคนของตัวเองเข้าเป็นกรรมการแทน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ กล่าวถึงกรรมการเรกูเลเตอร์ที่จะยื่นลาออก ว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วจะมีกรรมการ 2 คนที่สมัครใจลาออกคือ นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์  และนางดวงมณี โกมารทัต  เนื่องจากปีหน้าก็อายุจะครบ 70 ปี ซึ่งตามเงื่อนไขของคุณสมบัติของเรกูเลเตอร์ จะต้องออกจากตำแหน่ง

ส่วนนายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ กรรมการเรกูเลเตอร์นั้น แม้จะยังมีอายุเหลืออยู่อีก แต่เนื่องจากมีผู้เสนอขอให้มีการเปลี่ยนตัวด้วย  ดังนั้นหากรวมนายไกรสีห์ กรรณสูต ซึ่งอายุครบ 70 ปีมาก่อนหน้านี้แล้ว เท่ากับรอบนี้จะต้องสรรหากรรมการใหม่ถึง 4  คน

การปรับเปลี่ยนกรรมการเรกูเลเตอร์รอบนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เรียบง่ายอย่างที่คิด ก่อนหน้านี้มีการเสนอให้กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่ง 2 คน แต่ก็ไม่สามารถจัดการให้จับสลากออกได้ จนทำให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ต้องเชิญกรรมการเรกูเลเตอร์ทั้งหมดเข้าหารือ เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการใหม่ก่อนหน้านี้

ครั้งนั้นนายวิษณุ ให้เหตุผลว่าเพื่อหาแนวทางการจัดการวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมายมีวาระอยู่ได้ 6 ปี แต่เมื่อครบ  3 ปี กรรมการต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่ง พร้อมกับย้ำว่า คณะกรรมการชุดนี้ดำรงตำแหน่งเกิน 3 ปีแล้ว

อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ก็ได้หารือถึงแนวทางปรับโครงสร้าง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  โดยขอให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หาทางออกดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและให้นำกลับมาเสนอ คสช. อีกครั้ง

แหล่งข่าว กล่าวว่าสำหรับผู้ที่คาดว่าจะได้เข้ามาเป็นกรรมการเรกูเลเตอร์ คาดว่าจะเป็นนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ , นายกวิน ทังสุพานิชพ้น และอาจจะเป็นนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ด้วย ส่วนกรรมการที่จะเข้ามาใหม่คาดว่าจะดำเนินการเสนอชื่อได้เร็วๆนี้

สำหรับ นายกวิน ก่อนหน้านี้ก้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 95/2557  ให้พ้นจากเลขาธิการฯมาแล้ว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight