ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เงินถึงมือ ‘เรือนจำ’ ทั่วประเทศ 193 ล้าน เร่งบรรเทาโควิด-ลดความแออัด

กรมราชทัณฑ์ จ่ายแล้วเงินกว่า 193 ล้านบาท สั่งการเรือนจำทั่วประเทศ เดินหน้าบรรเทาผลกระทบโควิด – 19 พร้อมขยายพื้นที่ลดความแออัดผู้ต้องขัง

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และเพิ่มพื้นที่ลดความแออัดของผู้ต้องขัง ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ล่าสุด กรมราชทัณฑ์ได้โอนเงินจำนวน 193.52 ล้านบาท ไปยังเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวใน 3 กรณี คือ หมวดที่ 1 สำหรับจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์/งานบ้านงานครัว ป้องกันการแพร่เชื้อโรค วงเงิน 56.6 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 29 ล้านบาท

หมวดที่ 2 สำหรับจัดซื้อวัสดุทำห้องกักโรค/เพิ่มพื้นที่นอน วงเงิน 56.3 ล้านบาท โดยเป้าหมายให้ได้ทั้งหมด 1,259 ห้อง รองรับผู้ต้องขังจำนวน 24,558 คน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 730 ห้อง

ขณะที่หมวดที่ 3 สำหรับจัดซื้อวัสดุทำที่นอน 2 ชั้น วงเงิน 80.6 ล้านบาท โดยเป้าหมายให้ได้ทั้งหมด 1,087 ห้อง รองรับผู้ต้องขังจำนวน 24,217 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 923 ห้อง

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

จากเดิมเรือนจำทั่วประเทศมีพื้นที่เรือนนอนรองรับผู้ต้องขังได้ 220,000 คน แต่หากดำเนินการสร้างห้องกักโรค และที่นอนสองชั้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายจะมีพื้นที่นอนเพิ่มขึ้น 58,529 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ต้องขัง 48,775 คน รวมมีพื้นที่รองรับผู้ต้องขังได้จำนวน 268,775 คน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศ 380,000 คน วงเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 57.9 ล้านบาท ยังคงเหลือเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 135.6 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยอดเดิมผู้ต้องขังติดเชื้อ 2 ราย (หายแล้ว) และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย (อยู่ระหว่างรักษาตัว)

“กรมราชทัณฑ์จะติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ ในภาวะเสี่ยงและติดโรคระบาดนี้ให้น้อยที่สุด ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด”พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT