Business

พาณิชย์จับมือแคนาดา เร่งปฏิรูปดับเบิลยูทีโอ

กระทรวงพาณิชย์เห็นพ้องแคนาดา เร่งปฏิรูปองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เพื่อรักษาบทบาทความสำคัญขององค์กร ในการกำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศไว้ ท่ามกลางกระแสการใช้มาตรการทางการค้าฝ่ายเดียวที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ชุติมา บุณยประภัศร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายโจนาธาน ฟรีด ผู้แทนนายกรัฐมนตรีแคนาดานั้น นอกจากการหารือเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและแคนาดาแล้ว ยังได้หารือเรื่องข้อกังวลต่อวิกฤติที่เกิดขึ้นในระบบการค้าพหุภาคี ที่ปัจจุบันการเจรจารอบโดฮา ของดับเบิลยูทีโอไม่คืบหน้า

ขณะเดียวกัน เริ่มมีสมาชิกดับเบิลยูทีโอบางประเทศหันมาใช้มาตรการทางการค้าฝ่ายเดียวมากขึ้น ถือเป็นการลดทอนความสำคัญขององค์กรลง จึงเห็นพ้องกันถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งปฏิรูปดับเบิลยูทีโอ เพื่อรักษาบทบาทความสำคัญในการกำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศไว้ เช่น ปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าของดับเบิลยูทีโอ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการค้า ปรับปรุงการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และการกำหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลเมื่อมีการปรับแก้ไขกฎระเบียบให้สมาชิกอื่นได้รับทราบทันท่วงที

ตลอดจนผลักดันให้การเจรจารอบโดฮาคืบหน้า ปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาทของดับเบิลยูทีโอ ปรับปรุงขอบเขตอำนาจ และการทำงานขององค์กรอุทธรณ์ของ ดับเบิลยูทีโอ ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีกรณีที่การตัดสินคดีขององค์กรอุทธรณ์ไปกระทบสิทธิของสมาชิกดับเบิลยูทีโอ ตลอดจนเร่งคัดสรรสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 3 ใน 7 ตำแหน่งในปัจจุบัน เพื่อให้การตัดสินคดีอุทธรณ์เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักลง

นางสาวชุติมา กล่าวอีกว่า ไทยยังแจ้งให้แคนาดาทราบว่าไทยมีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) ซึ่งแคนาดาเป็นหนึ่งใน 11 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง โดยแคนาดาแจ้งว่าพร้อมสนับสนุนไทย และยินดีให้ข้อมูลกระบวนการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก

ปัจจุบัน แคนาดาได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สัตยาบันการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงซีพีทีพีพี ต่อรัฐสภาของแคนาดาแล้ว และคาดว่าจะสามารถยื่นสัตยาบันได้ภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะส่งผลให้ความตกลงซีพีทีพีพี มีผลใช้บังคับได้ในต้นปี 2562 โดยหากไทยประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกซีพีทีพีพีก็สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมได้ตั้งแต่ที่ซีพีทีพีพีมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

แคนาดายังต้องการผลักดันให้อาเซียนเปิดการเจรจาข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) กับแคนาดาโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาค โดยแคนาดาสามารถเป็นประตูเข้าสู่อเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป และสมาชิกซีพีทีพีพีให้อาเซียนได้ ขณะที่อาเซียนก็เป็นประตูให้แคนาดาสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเอฟทีเออาเซียน และแคนาดา

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight