Politics

ปภ.แจ้ง 9 จังหวัดยังประสบอุทกภัย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินติญ” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มใน 31 จังหวัด  รวม 100 อำเภอ 364 ตำบล 2,169 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 47,481 ครัวเรือน 131,055 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

ชยพล ธิติศักดิ์ ปภ.
ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 190 ตำบล 1,326 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,977 ครัวเรือน 64,799 คน ได้แก่

นครพนม น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 12 อำเภอ รวม 94 ตำบล 898 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,019 ครัวเรือน 37,540 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

อุบลราชธานี ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขื่องใน รวม 5 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 509 ครัวเรือน 1,758 คน ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

บึงกาฬ น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 23 ตำบล 126 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,604 ครัวเรือน 8,736 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สกลนคร ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 2 อำเภอ  2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน 3 คน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

กาฬสินธุ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 17 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 833 ครัวเรือน 1,588 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

ยโสธร น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 24 ตำบล 105 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,451 ครัวเรือน 8,972 คน ปัจจุบันระดับน้ำในลุ่มน้ำเซบายและลุ่มน้ำชีมีแนวโน้มลดลง

เพชรบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ  รวม 6 ตำบล 27 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 396 ครัวเรือน 1,714 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สุราษฎร์ธานี น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ  รวม 12 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 826 ครัวเรือน 3,706 คน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 20 หลัง ถนน 40 สาย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 800 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

ชุมพร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ  รวม 7 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 338 ครัวเรือน 782 คน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight