ดูหนังออนไลน์
Business

เผย 5 เคล็ดลับ หล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จ

Tellscore แนะธุรกิจยึด 5 แกนหลัก สร้างบรรทัดฐานวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Tellscore ผู้ให้บริการอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง ออโตเมชัน แพลตฟอร์ม เปิดเผยว่า  การเติบโตขององค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การที่จะไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากบรรทัดฐานที่ทุกคนยึดถือ 5 แกนหลัก “TS3C” ซึ่งเป็นหลักการที่จะขัดเกลาให้ทุกคนเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ประกอบด้วย

สุวิตา จรัญวงศ์

1. การทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 ชีวิตที่ Tellscore ให้ความสำคัญกับ  การทำงานเป็นทีม (Teamwork) เพราะเราเชื่อว่า ระบบการทำงานที่แข็งแกร่งของทีมจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างแนวทางอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติงให้ลูกค้าได้ ทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงาน และในทุกวันของการทำงาน ควรเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา ปรึกษากันด้วยเหตุผล ให้กำลังใจ พร้อมแชร์วิธีการทำงานซึ่งกันและกัน หากประสบปัญหาระหว่างการทำงาน จะไม่มีการกล่าวโทษคนใดคนหนึ่ง แต่จะพูดคุยเพื่อหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง และหาทางแก้ไขร่วมกัน

นอกจากนี้ เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองทำ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ให้งานบรรลุเป้าหมายและลูกค้าได้รับบริการอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีนโยบายพักร้อนที่ให้ออกไปหาประสบการณ์ต่างแดน ที่มองว่าจะสร้างทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน ซึ่งพนักงานจะนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

2. การแก้ไขปัญหา

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายครั้งพบว่าลูกค้ามีความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆ ดังนั้น จึงต้องโฟกัสที่โจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าความต้องการเดิมๆ โดยทีมจะมีการปรึกษาร่วมกัน มองความเป็นไปได้ และทำความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ค้นหาความต้องการ คิดและวางแผน หาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด และแสดงให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของตัวเอง ปลดล็อกความต้องการของลูกค้าผ่าน อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง โซลูชัน ได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงโควิด-19

 

3. การสื่อสาร

ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอกทีม ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ การที่ทุกคนสื่อสารกันนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน แต่ยังทำให้งานมีปัญหาน้อยลงส่งผลถึงความสำเร็จในการทำงาน เช่น การจัดกิจกรรมให้พนักงานทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันเกิดสำหรับพนักงาน, การเล่นบัดดี้, การแต่งตัวตามธีมในวันต่างๆ รวมไปถึงการทำงานจากที่บ้าน ก็ยังสามารถนัดธีมแต่งตัวกันได้ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังควรสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยล่าสุดมีการเปิดคลาสสอนการแยกขยะ ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบถังขยะของตนเอง รู้จักการแยกขยะให้ถูกต้อง ถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงสังคมและแสดงออกอย่างจริงใจ

นอกจากการสื่อสารแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานก็ส่งผลต่อคุณภาพงาน บรรยากาศการทำงาน ภายในองค์กรของเรา จึงถูกดีไซน์ให้เหมือนอยู่ใน Smart Co-Working Space แต่ละทีมไม่มีกำแพงกั้น ทำให้ทุกคนสามารถเดินไปหากันและพูดคุยกันได้ มากไปกว่านั้นยังจัดให้มี Break Out Area อยู่ทั่วพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น Private Phone Booth (ตู้โทรศัพท์สีแดง) สำหรับผู้ต้องการใช้สมาธิหรือโทรติดต่อลูกค้า, พื้นที่สำหรับประชุมทั้งแบบเปิดโล่งและแบบปิด รวมถึง Town Hall โซนบันไดที่เป็นศูนย์กลางออฟฟิศ เมื่อต้องเรียกรวมตัวทุกคนเพื่อคุยเรื่องสำคัญ

 

4. ความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เป็นหนึ่งในดีเอ็นเอที่มีอยู่ใน Tellscore ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยได้อย่างเสรีด้วยการตั้งคำถาม โดยคำถามนั้นต้องถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการหาความรู้ใหม่ๆ โดยการประชุมภายใน หรือภายนอกทีม ทุกครั้งจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดและไม่ต้องกลับมาประชุมซ้ำ เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครและเรียนคอร์สออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานได้ เช่น การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการวางกลยุทธ์ ทางการตลาดดิจิทัล มาร์เก็ตติง รวมถึงการพรีเซนต์งานต่อหน้าคนหมู่มาก เป็นต้น

5. พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว กระแสการมาของสื่อดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการเร่งปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลา วิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ คือ ต้องก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เราจึงไม่เพียงแค่ปรับตัว แต่ยังออกตัวเร็วและนำสมัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Tellscore เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของอินฟลูเอนเซอร์และนักการตลาด หรือวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรามองเห็นโอกาสเสมอ เช่น เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องระงับแคมเปญไว้ก่อน เราได้ทำการขยายอายุเครดิตแคมเปญให้แก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาด เป็นต้น

“5 แกนหลัก “TS3C” ที่เราได้นำมาเปิดเผยนั้น เป็นหลักการการทำงานที่องค์กรใช้และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด จึงอยากส่งต่อแนวความคิดนี้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆ นำไปประยุกต์และปรับใช้ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้”สุวิตา กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT